Muinaisten roomalaisten kieli oli latina. Ja italialaiset polveutuvat roomalaisista, jotka asustivat nykyisen Italian alueella jo ennen ajanlaskun alkua. Vaikka latina ei ole enää käytössä puhekielenä tai ylipäätänsä kenenkään äidinkielenä, on sen kielisiä sanoja ja termejä silti laajasti käytössä monissa kielissä. Esimerkiksi monissa tieteellisissä nimityksissä, oikeustieteen termeissä ja lääketieteen käsitteistä käytetään latinan kieltä.

Latina on romaanisten kielten kantakieli. Romaanisia kieliä ovat muun muassa ranskan, espanjan ja tässä artikkelissa käsiteltävä italian kieli. Molempia, italian ja latinan kieltä tuntevat tietävät kuitenkin etteivät kielet ole kovin samanlaisia. Kysymys kuuluu miten latinasta syntyi italian kieli. Miten latina muuttui niin paljon verrattuna nykyisin tuntemaamme italian kieleen? Ja miksi latinan kieli katosi kokonaan puhuttujen kielien listalta, mutta silti on säilyttänyt tärkeän aseman tieteessä ja kulttuurissa?

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Italia
Marta
Marta
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Anna
Anna
19€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kaled
Kaled
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Domenico
Domenico
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mia
Mia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Salla
Salla
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Laura
Laura
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ricardo
5
5 (97 arvostelua)
Ricardo
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Marta
Marta
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Anna
Anna
19€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kaled
Kaled
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Domenico
Domenico
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mia
Mia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Salla
Salla
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Laura
Laura
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ricardo
5
5 (97 arvostelua)
Ricardo
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Latinan kielen historia

Latinan kielikin on jostain syntynyt; nimittäin itaalisista kielistä. Itaalisia kieliä puhuttiin kauan aikaa sitten nykyisen Italian alueella. Kieliä ei tosiaankaan ollut tuohon aikaan vain yksi vaan lähes jokaisella pienelläkin kansakunnalla ja yhteisöllä (heimoiksikin näitä kutsuttiin) oli oma kielensä. Muut kielet olivat vahvasti elossa Italian alueella silloinkin, kun latinasta oli syntynyt jo oma kielensä. Mutta palataan ajassa hieman taaksepäin ja katsotaan miten tähän päivään on päädytty.

Noin 600 vuotta ennen ajanlaskun alkua itaaliset yhteisöt viihtyivät keskellä eteläistä Italiaa. Aluetta kutsuttiin tuolloin nimellä Latium. Tänä päivänä sama alue tunnetaan Vatikaanina. Latinan kieli kuuluu indoeurooppalaisiin kieliin, joista suurin osa on nykypäivänä kadonnut kokonaan. Vaikka itaalisia kieliä puhuttiin nykyisen Italian alueella, on tärkeää muistaa, että itaaliset kielet eivät kuitenkaan alunperin ole syntyneet Italiassa (tai sen aikaisilla alueilla).

Niin kuin kaikki itaaliset kielet, myös latinan ja italian kieli ovat ottaneet paljon vaikutteita eri kulttuureista ja kansakunnista historian saatossa. Latinan kielen suosio kasvoi Rooman valtakunnan nousun ansiosta, sillä se oli sen virallinen kieli. Latinan kielessä on kuusi sijamuotoa:

  • Genetiivi: Omistajaa ilmaiseva sijamuoto.

  • Vokatiivi: Suomalaisille tuntemattomampi puhuttelusija(muoto).

  • Akkusatiivi: Tekemisen kohteen ilmaiseva sijamuoto.

  • Datiivi: "Mille" tai "kenelle" kysymyksiin vastaava sijamuoto.

  • Ablatiivi: Sijamuoto, joka ilmaisee liikettä pois joltain tai jonkin luota.

  • Nominatiivi: Kaikille tuttu "taivuttamaton" sijamuoto.

Klassinen latina ja vulgaarilatina

Sekä klassinen latina että vulgaarilatina polveutuvat vanhasta latinasta. Rooman valtakunnan nousun aikaan puhuttiin käytännössä vain vanhaa latinaa, ja se levisi Euroopan lisäksi aina Aasiasta Pohjois-Afrikkaan Rooman vallatessa uusia alueita. Jo ennen ajanlaskun alkua latina oli Rooman virallinen kieli, jota käytettiin hallinnossa politiikasta uskontoon. Tuohon aikaan kreikan kieli oli toinen valtakieli, mutta latinan kieli otti vallan, sillä kreikan kieltä pyrittiin tarkoituksella tukahduttamaan.

Klassinen latina on pohjimmiltaan vanhaa latinaa. Sen kulta-aika koitti ajanlaskun vaihteessa, ja siitä seuraavia kahta vuosisataa voidaan pitää sen hopeakautena. Koska Rooman valtakunnan nousu oli tärkein tekijä latinan kielen levitykselle, on loogista, että Rooman tuhon myötä myös latinan kieli joutui ongelmiin. Tätä pidetäänkin latinan kielen katoamisen alkuperäisenä syynä vielä tänäkin päivänä.

Etsi itsellesi sopiva italian kurssi Superprofilta!

Kuva Rooman kaupungista
Nykyään Rooma on ihan vain kaupunki. Kuva: Unsplash / Jorgen Hendriksen

Mutta latinan kielen kato ei tapahtunut hetkessä. Se piti pintansa monen vaiheikkaan vuosisadan ajan Rooman valtakunnan haasteista huolimatta. Latinan kieli myös sopeutui moneen muuhun kieleen monien eri taistojen melskeessä. Se on ottanut vaikutteita lähes jokaisesta muusta kielestä, jonka Roomaa valloittavat kansakunnat toivat mukanaan. Samalla kuitenkin muut kielet alkoivat nousta uudestaan valtaan alueella, jossa oltiin aikaisemmin puhuttu pääosin vain latinaa.

Klassista latinaa puhuivat suurimmaksi osin vain johtajat, kirjoittajat ja muut yläluokkaa edustavat henkilöt. Tavallinen kansa puhui latinaa, jota kutsumme vulgaarilatinaksi. Ero on lopulta hyvin pieni - sitä voisi verrata kirjakielen ja puhekielen eroihin. Vulgaarilatinasta ovat syntyneet aikaisemmin mainitsemamme romaaniset kielet, kuten italian kieli. Ajan myötä klassinen latina alkoi menettämään merkitystään ja kirjoitettu kieli siirtyi enemmän vulgaarilatinan puoleen.

Klassinen latina menetti loistonsa viimeistään silloin, kun Rooman valtakunta hajosi lopullisesti. Koska alueet olivat eri valloittajien hallussa eikä latinan kielellä ollut standardoitua muotoa, kieli alkoi taas hajota toisistaan eroaviin kieliin. Roomalaiset kuitenkin onnistuivat yhdessä asiassa latinan suhteen: latinalaisessa aakkostossa. Latinalaiset aakkoset ovat laajimmin käytetty edelleen koko maailmassa eli myös meidän omassa suomen kielessämme.

Miltä italian kieli netissä kuulostaisi korvaasi?

Keskiaikainen latinasta renessanssiin

Latinan kieli muuttui ja kehittyi. Keskiaikaista latinaa kutsutaan myös nimellä kirkkolatina. Vaikka latinan suosio väheni, pappisto ja yläluokka käyttivät sitä edelleen. Latinan kieleen lisättiin ja lainattiin sanoja muista kielistä kuten hepreasta, kreikasta ja muista germaanisista kielistä. Tässä vaiheessa latinan kieli levisi pääosin ainoastaan kirkon mukana sen laajentuessa uusille alueille. Samalla latinan "kirjakieli" ja "puhekieli" erosivat toisistaan lopullisesti.

Latinan kieli säilyi kuitenkin vielä pitkään kirkon virallisena kielenä. Ei siis ihme, että sillä on edelleen merkittävä asema maailmalla, sillä vanhoja uskonnollisia kirjoituksia on olemassa latinaksi. Kaarle Suuren ansiosta latinan kieli sai lisää elinaikaa. Tätä aikakautta kutsutaan karolingiseksi renessanssiksi. Keskiaikaisen latinan aikakauden katsotaan päättyneen renessanssin, mutta täysin yhteistä ymmärrystä ajankohdasta ei ole historian tutkijoiden keskuudessa.

Samaan aikaan oli olemassa niin kutsuttu renessanssilatina, joka ei oikeastaan ikinä siirtynyt puhuttavaksi kieleksi. Sillä oli kuitenkin merkittävä asema taiteessa ja kulttuurissa. Esimerkiksi William Shakespeare on opiskellut renessanssilatinaa Lontoossa. Muun muassa diplomaatit, poliitikot ja filosofit käyttivät tätä latinan kieltä. Vaikka sillä ei ollut vaikutusta tavallisen kansan keskuudessa, on se tärkeä osa latinan kielen historiaa.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Italia
Marta
Marta
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Anna
Anna
19€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kaled
Kaled
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Domenico
Domenico
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mia
Mia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Salla
Salla
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Laura
Laura
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ricardo
5
5 (97 arvostelua)
Ricardo
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Marta
Marta
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Anna
Anna
19€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kaled
Kaled
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Domenico
Domenico
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mia
Mia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Salla
Salla
28€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Laura
Laura
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Ricardo
5
5 (97 arvostelua)
Ricardo
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Italian kielen synty

Latinan kielen siirtyessä unholaan syntyi italian kieli. Aikaisemmin italian kielellä kirjoitetut tekstit on pystytty jäljittämään 900-1000-lukujen vaihteeseen. Löydetyt kirjoitukset ovat liittyneet luostarien maan omistamista lähellä Roomaa koskeviin dokumentteihin. Toisin kuin monet muut dokumentit tuohon aikaan, nämä kirjoitukset olivat hyvin arkikielisiä italian kielellä kirjoitettuna. Tämä osoittaa selvän siirtymän kohti italian kieltä latinan kielestä - eikä vain puhekielen vaan myös kirjoitetun kielen osalta.

Italian ja latinan kielen kirjoja
Kielten kehittyminen voi olla kestänyt vuosisatoja ellei jopa vuosituhansia. Kuva: Unsplash / Gabriella Clare Marino

Mainitsimme aikaisemmin, että latinan jäätyä vähemmälle eri alueilla puhuttiin hieman "erilaista" italiaa. Nykyinen italian kieli on eniten perua Firenzen kaupungissa puhutusta italiasta. Kyseisessä kaupungissa kirjoitustyötä tekivät muun muassa Boccaccio, Petrarch ja Dante. He kirjoittivat pääosin latinaksi, mutta lisäksi he loivat runollista kirjallisuutta italian kansankielellä. Tämä edesauttoi kirjoitetun italian kielen kehittymistä.

Italian kieli tarvitsi silti edelleen paljon kehittymistä nykyiseen muotoonsa, puhumattakaan siitä, että kielelle olisi vielä syntynyt standardoitua kieliasua. Vasta vuonna 1612 julkaistiin ensimmäinen italian kielen sanakirja. Sanakirjan julkaisi Roomassa sijaitseva instituutio nimeltä Academia della Crusca. Itse sanakirja sen sijaan tunnetaan nimellä Vocabolario degli Accademici della Crusca. Sen tavoite oli standardoida Danten käyttämä, Firenzen kaupungissa puhuttu, italian kieli.

Italia on aina ollut kulttuurin edelläkävijä, ja edellä mainittu sanakirja on yksi ensimmäisistä koko maailmassa. Firenzen kaupungissa puhutun italian lisäksi suurimman vaikutuksen moderniin italian kieleen on tehnyt Toscanan kaupungista periytyvä italian kieli. Kielten synnylle on tavanomaista, että ne tulevat sen ajan suurimpien ja merkittävimpien kaupunkien alueelta. On kuitenkin hyvä huomioida, että kaikki nykypäivän suuret kaupungit eivät ole sitä olleet kielten kehittymisen aikaan.

Nykyisen Italian valtion yhtenäistyttyä vuonna 1861 vain 2,5% väestöstä puhui nykyistä italian kieltä. Lähes kaikki puhuivat edelleen oman alueensa kieltä, joita voisi verrata pääkielen murteisiin, joita löytyy Suomestakin. Toki tuolloin erot olivat erilaisia, koska eri alueiden ihmiset eivät kommunikoineet toistensa kanssa samoin kuin nykyisessä modernissa maailmassa. Myöhemmin italiasta tuli maan virallinen kieli, jolla on nykyään tärkeä kansainvälinen merkitys.

Latina kirkon kielenä

Tänä päivänä latina on virallinen kieli enää yhdessä valtiossa: Vatikaanissa. Vatikaanin asukkaat eivät tosin puhu hekään latinaa omana äidinkielenään. On kuitenkin selvää, että latina on jo pidempään ollut uskonnon kieli, eikä ihmisten kieli. Kirkolla on ollut aina vahva rooli latinan kielen edistäjänä. Siksi käy järkeen, että latina on edelleen Vatikaanin pääkieli. Onhan kyseessä minivaltion lisäksi katolisen kirkon ylin johto.

Vatikaani keskellä Roomaa
Latina on Vatikaanin virallinen kieli. Kuva: Unsplash / Caleb Miller

Latinan uskonnollinen käyttö pohjaakin nimenomaan Rooman aikaiseen katoliseen kirkkoon. Kirkko ei edes sallinut messuja muilla kuin latinan kielellä ennen vuotta 1960. Edelleen kaikki kirkkokunnan dokumentit ovat latinaksi. Myös Suomeen latinan kieli on aikoinaan rantautunut nimenomaisesti kristillisen uskonnon mukana. Latina on ollut Suomessa aikoinaan 1600-luvulla jopa pakollinen osa ylioppilaskirjoituksia.

Latinan kielen tulevaisuus

Vaikka latina ei ole enää kenenkään äidinkieli, on sitä vaikea täysin julistaa kuolleeksi kieleksi. On hyvin epätodennäköistä, että seuraavien vuosisatojen aikana sen käyttö lopetettaisiin uskonnollisissa tai tieteellisissä piireissä. Edes puhutun latinan kielen katoamiselle on erittäin vaikea iskeä päivämäärää historian kirjoihin. On täysin kuolleita kieliä, jotka ovat jääneet kokonaan unholaan. Latina on ennemminkin epäaktiivinen kieli, joka on kyllä hyvin vielä olemassa, mutta jolla ei ole lainkaan sitä äidinkielenään puhuvia.

Latinan kieli on myös muuttunut ja kehittynyt moneen kertaan historian havinoissa. Sen sanasto ja jopa kielioppi on muuttunut ajan saatossa. Koska Rooman valtakunnan merkitys kulttuuriin ja koko historian kirjoihin on niin suuri, on hyvin epätodennäköistä, että tämä muinaisille roomalaisille kuulunut kieli olisi koskaan häviämässä maailmasta - toisin kuin lähes kaikki muut sen ajan puhutut kielet.

Muinaisen Rooman valtakunnan mahti ja inspiraatio tuntuu jatkuvan ja elävän yhä voimissaan. Sitä hyödynnetään aina taiteesta arkkitehtuuriin ja viihteestä kulttuuriin. Eikä ole täysin poissuljettua etteikö latinan kieli voisi herätä uudestaan eloon aktiivisena kielenä, jolla on sitä äidinkielenään puhuvia. Esimerkiksi heprean kieli heräsi uudestaan eloon Israelin valtiota perustaessa, sillä Israel otti sen viralliseksi kielekseen.

Lue lisää italian kielen opiskelusta.

Latinan ja italian yhteneväisyydet

Vaikka latinan ja italian kielet kuulostavat ja näyttävät tänä päivänä eriltä, on niillä paljon myös yhteneväisyyksiä etenkin sanaston osalta. Ja mitä kuultuun latinan kieleen tulee, esimerkiksi Vatikaanissa puhutaan latinaa italian kielen tavoin ääntäen. Monet italian kielen sanat ovat samoja latinan kielellä. Todistaaksemme nykyisen italian kielen ja aikansa eläneen latinan kielen yhtäläisyydet, kokosimme kattavan listan esimerkkejä:

Oheisesti listasta huomataan nopeasti italian ja latinan kielen yhteneväisyydet. Sekä tietenkin sen, että suomen kielellä ei ole mitään tekemistä romaanisten kielien kanssa...

Miksi opiskella latinan kieltä?

Latinaa opiskellaan maailman joka kolkassa. Eikä sitä opiskele vain katolisen kirkon edustajat tai muinaisen Rooman tutkijat. Latinaa opiskelee niin sanotusti sekalainen joukko ihmisiä, jokainen omalla agendallaan. Toki latinaa meistä jokainen pääsee opiskelemaan koulussa osana tieteellisiä termejä. Muistatko esimerkiksi vielä mikä eläin on latinaksi canis lupus? Lisäksi osa työskentelee latinan kanssa päivittäin työnsä puolesta. Tähän kuuluvat esimerkiksi lääkärit, sillä lääketieteelliset termit ovat lähes aina latinaksi.

Muinaisia rakennuksia Italiassa
Latinan kielestä voi olla hyötyä monella elämän osa-alueella. Kuva: Unsplash / Luca Tosoni

Latinan opiskelusta on siis hyötyä niin työelämässä kuin muutenkin. Lisäksi se toimii loistavasti italian kielen opiskelun rinnalla, samoin kuin esimerkiksi heprea ja aramea sopivat yhteen. Kielet ovat erilaisia, mutta yleensä niiden ymmärtäminen onnistuu jos osaa jo toista kieltä ennestään. Latinan opiskelun hyöty on erityisesti siinä, että sen avulla opit ymmärtämään paremmin italian kielen rakennetta ja logiikkaa.

Toisaalta latinasta ovat syntyneet myös monet muut romaaniset kielet kuten ranskan, espanjan ja portugalin kielet. Jos siis olet opiskelemassa mitään näistä, on sinulla taas yksi syy lisää opiskella myös latinan kieltä. Listaan kuuluu muitakin kieliä, joten erityisesti jos etymologia (eli sanojen alkuperän historia) on sinua kiinnostava aihe, kannattaa suunnata latinan kielen opiskeluihin tai palkata jopa yksityinen latinan kielen opettaja.

Kielitieteessä et varmasti pääse eroon latinan kielen opiskelusta. Sama pätee tosin myös kirjallisuuden ymmärtämiseen. Monet italian kielen yksityisopettajat osaavat enemmän tai vähemmän latinaa, joten voit hyödyntää molempia yksityistunneillasi. Superprofin kautta löydät helposti italian kielen yksityisopettajia, joilta voit kysyä myös latinan kielestä ja sen historiasta. Ja mikä parasta, opit varmasti uutta tästä artikkelista, jota voit jakaa myös lähipiirillesi.

Tutustu myös Italian valtion historiaan.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Emilia

Oman elämänsä generalisti, joka on aina oppimassa uutta ja tutustumassa uusiin kulttuureihin.