Maailmassa on olemassa satoja, ellei jopa tuhansia erilaisia ohjelmointikieliä. Media- ja teknologiataidoista onkin tullut nyky-yhteiskunnassa entistä tärkeämpiä, ja tulevaisuudessa eri ohjelmointikielten osaajia tarvitaan yhä enemmän. Ei olekaan ihme, että monet vanhemmat toivovat, että heidän lapsensa hallitsisivat vähintään yhden ohjelmointikielen.

Vaikka monen ohjelmointikielen hallitseminen tuntuisikin ajatuksena viehättävältä, löytyy harvalta meistä aikaa opiskella niistä kaikkia. Lapsia kannustetaankin opiskelemaan ohjelmointia yhä nuorempina – vaan mistä ohjelmointikielestä olisi eniten hyötyä omalle lapselle? Ongelmaa voi lähestyä samalla ajatusmallilla kuin perinteisten kielten opiskelua: osaa kielistä käytetään toisia enemmän, minkä vuoksi myös niiden hallitsemisesta on todennäköisesti enemmän hyötyä.

Tässä artikkelissa esittelemme neljä ohjelmointikieltä, joita me Superprofilla pidämme yleishyödyllisinä ja lapsille ensimmäisiksi ohjelmointikieliksi sopivina. Olivat kriteerisi ohjelmointikieltä valittaessa mitkä tahansa, muista osallistaa lapsesi päätöksentekoon. Kukaan meistä ei voi sanoa varmaksi, mistä ohjelmointikielistä on tulevaisuudessa eniten hyötyä – mutta sen tiedämme, että ohjelmoinnin opiskelun on oltava lapsista hauskaa!

Ohjelmointikoodia pöydälle jätetyn tietokoneen näytöllä.
Eri ohjelmointikielten osaajista on tällä hetkellä suurta kysyntää. (Kuva: Unsplash/Christopher Gower)
Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Koodaus
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Miksi lasten tulisi hallita ohjelmoinnin perusteet?

Oletko joskus kuullut sanonnan, että koodaus on vain numeroiden ja lukujen latomista peräjälkeen? Tämä on hämmästyttävän pinttynyt harhaluulo, josta ainakin me Superprofilla haluaisimme päästä eroon.

Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa teknologinen kehitys tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Ohjelmoinnista on tullut yhteiskunnallista ydinosaamista, jonka avulla rakennamme erilaisia tietoteknisiä sovelluksia konepellin alla. Tämän vuoksi ohjelmointiosaamiseen panostetaan juuri nyt runsaasti myös varhaiskasvatuksessa.

Siinä missä vieraita kieliä hallitseva pystyy keskustelemaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, ymmärtää useita ohjelmointikieliä hallitseva paremmin erilaisten ohjelmistojen ja järjestelmien sielunelämää. Mikä parasta, ohjelmointia voi opiskella käytännössä lähtökohdista huolimatta kuka tahansa. Uuden ohjelmoijan ei tulisi tähdätä siihen, että hän osaamista hankittuaan pystyy kehittämään välittömästi maailmaa mullistavia sekä markkinoita muovaavia sovelluksia ja alustoja. Tärkeintä ovat halu oppia uusia taitoja ja motivaatio ylläpitää niitä.

Mitä hyötyä lasten ohjelmointitaidoista sitten on käytännössä?

Ohjelmointitaitoja tarvitaan yhä enemmän

Ohjelmointitaidot ovat nykymaailmassa erittäin kysyttyjä – ja kun uudet teknologiset innovaatiot kehittyvät, kasvaa näiden taitojen suosio kaiken aikaa. Ohjelmointitaitojen kehittäminen lapsena onkin iso sijoitus tulevaisuuteen.

Ei siis syytä huoleen, vaikka oma lapsi ei olisikaan yhtä kiinnostunut matematiikan tai luonnontieteiden kaltaisista oppiaineista kuin tietokoneiden kanssa puuhaamisesta. Ohjelmoinnille kannattaa ehdottomasti antaa mahdollisuus.

Ohjelmointi kannustaa luovuuteen

Monet ohjelmointiympäristöt ovat visuaalisia, minkä vuoksi niissä on mahdollista hyödyntää luovuuttaan. Ohjelmointi ei olekaan vain näppäimistön näpyttelyä niska kyyryssä. Parhaimmillaan se on myös äärimmäisen luovaa toimintaa.

Kuten legojen ja muiden rakennuspalikoidenkin, myös ohjelmoinnin viehätys perustuu pitkälti luovuuteen, jota lapsen on mahdollista hyödyntää projekteissaan. Ohjelmointi on aivan yhtä kekseliästä kuin linnojen ja kaupunkien rakentaminen. Tietokoneella luomukset eivät vain ole fyysisiä rakennelmia, vaan esimerkiksi sovelluksia tai animaatioita.

Tänä päivänä lapset omaksuvat digitaalisia teknologioita yhä nopeammin, ja moni lapsi valitseekin käsiinsä ennemmin iPadin kuin eri kokoisia mailoja ja palloja. Sen sijaan, että olisimme huolissamme lastemme ajankäytöstä erilaisten pelien ja sovellusten parissa, voimme rohkaista heitä käyttämään niiden parissa luovuuttaan.

Ohjelmointi kehittää ongelmanratkaisukykyä

Kenties paras argumentti ohjelmoinnin opiskelun puolesta on, että ongelmien käsittely vaatii jatkuvasti loogista ajattelua ja oma-aloitteisuutta erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuten moni matemaattinen aine, myös ohjelmointi saa turhan usein huonon maineen tylsänä aineena, joka on vain täynnä numeroita ja monimutkaisia ongelmia.

Me kaikki törmäämme ajoittain tilanteisiin, joissa edessämme on ongelmanratkaisukykyä vaativia haasteita. Vaan mitä useammin tällaisiin tilanteisiin jo nuorena, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on selvitä niistä tulevaisuudessa. Ei ole epäilystäkään, etteikö ohjelmointi olisi ajoittain vaikeaa, mutta sitä suuremmalla syyllä siihen tulisikin tutustua jo nuorella iällä.

Tyttö nojaa käsivarteen ja käyttää tablet-tietokonetta.
Ohjelmointitaidot kehittävät loogista päättelykykä. (Kuva: Unsplash/Kelly Sikkema)

Ohjelmointi on hauskaa

Luovuuden lisäksi on tärkeää, että lapsi saa onnistumisen kokemuksia tekemisistään. Ohjelmoinnin taianomaisuus perustuu ajatukseen, jossa tiedämme, mitä haluamme saada aikaan, mutta joudumme keksimään ratkaisuja viedäksemme tämän ajatuksen käytäntöön. Mitä useammin tällaisia onnistumisen kokemuksia saadaan, sitä koukuttavammaksi ohjelmointi käy.

Voisimme luetella ohjelmointitaitojen tarjoamia etuja loputtomiin. Lapsille pelkkien tulevaisuudenvisioiden pyörittely ei kuitenkaan tarjoa mitään. He haluavat elää tässä ja nyt! Internet on onneksi täynnä erilaisia sovelluksia, sivustoja ja kursseja, jotka auttavat lastasi ohjelmointiharrastuksen ensimetreillä.

Ennen kuin ohjelmoinnin ihmeelliseen maailmaan voi kuitenkaan päästä täysin mukaan, tulee ohjelmointiympäristöjen toimintaa ja rakenteita ymmärtää ainakin alustavasti. Internet on täynnä erilaisia lapsille suunnattuja ohjelmointikursseja, joiden avulla ohjelmointiharrastuksesta on helppo saada kiinni.

Ohjelmointikieliä on tarjolla erilaisia käyttötarkoituksia ja ympäristöjä varten vaikka kuinka paljon, minkä lisäksi niitä kehitetään jatkuvasti lisää. Aloittelijan kannattaisikin nähdäksemme valita ensimmäiseksi opiskelukohteekseen mahdollisimman monikäyttöinen ohjelmointikieli. Toisaalta lasten ohjelmointitaitoja kartuttaessa myös alustan mielekkyyteen ja helppokäyttöisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota.

Monet kursseista keskittyvät yhden ja tietyn ohjelmointikielen hallitsemiseen. Valikoimaa on paljon, mutta mistä tiedämme, minkä ohjelmointikielen pariin lasta kannattaisi ohjata?

Python

Python on käyttäjäystävällinen, monia “kilpailijoitaan” helpommin opittava ohjelmistokieli. Pythonia suositellaankin usein ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi juuri sen helppoutensa vuoksi.

"Helppoudestaan" huolimatta Python on monipuolinen, myös suurempiin ja vaativampiin projekteihin soveltuva ohjelmointikieli. Lisäksi Pythonin oppimista helpottavat erilaiset oppaat ja nettikurssit, joita on tarjolla runsaasti myös suomeksi.

Mikä parasta, verkko on täynnä erilaisia Python-ohjelmointikieleen perustuvia verkkoresursseja ja ohjelmointikursseja. Lapsille suunnattujen kurssien avulla ohjelmointitaipaleella on helppo päästä alkuun.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Koodaus
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Miska
4,7
4,7 (2 arvostelua)
Miska
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Petri
Petri
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Niilas
Niilas
6€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Scratch

Scratch on helppokäyttöinen ohjelmointikieli, joka soveltuu erinomaisesti 8-16-vuotiaille lapsille. Lapsiystävällisen ohjelmointikielen Scratchista tekee erityisesti sen visuaalisuus: ohjelmointi tapahtuu lohkoista ja palikoista rakentuvilla toiminnoilla, minkä vuoksi kirjoitetulle koodille tyypilliset kirjoitusvirheet eivät ole Scratchia käytettäessä mahdollisia.

Yksinkertaisten pelien ja animaatioiden luominen Scratchilla on hyvin helppoa, minkä vuoksi nuoret ohjelmoijanalut pääsevät Scratchia käyttäessään helposti vauhtiin. Lisäksi lapsikäyttäjiä palvelevat Scratchin editorin lukuisat kielivaihtoehdot – myös suomi.

Java

Vaikka ohjelmointi ei olisikaan ennestään tuttua, on erittäin todennäköistä, että olet kuullut joskus aikaisemmin Javasta ja törmännyt sen ikoniseen kahvikuppilogoon. Java on yleiskäyttöinen ohjelmointikieli, jota käytetään erilaisissa web-, mobiili- ja työpöytäsovelluksissa. Tiesitkö muuten, että Javan nimi pohjautuu Indonesian pääsaari Jaavaan ja logon kahvikuppi jaavalaiseen, äärimmäisen korkealaatuiseen kahviin?

Tehokkuutensa vuoksi Javaa käytetään muun muassa pelien ohjelmointiin sekä muuhun yleiseen kehitykseen. Monikäyttöisenä ohjelmointikielenä sen käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Java-taidot ovatkin ehdoton etulyöntiasema nuorille ensimmäistä työpaikkaa etsittäessä.

Lapsi pöydän ääressä tabletin kanssa.
Muun muassa Robloxin taustalla toimiva Lua on yksi vaihtoehdoista, joita harkita lapsen ohjelmointiharrastuksen alkuvaiheessa. (Kuva: Unsplash/Annie Spratt)

Lua

Lua on Pythonia, Javaa ja Scratchia hieman tuntemattomampi, joskin hyvin kevyt ja aloittelijaystävällinen ohjelmointikieli. Vaikka Lua onkin monia muita lapsille suositeltuja ohjelmistokieliä monimutkaisempi, ei sen oppiminen ole vankan työmoraalin omaaville lapsille mahdotonta. Muun muassa suositut Roblox- ja Angry Birds -pelit on rakennettu käyttämällä Luaa.

Toivomme, että näiden ohjeiden avulla sinä ja lapsesi pääsette alkuun ohjelmointitaitoja kehitettäessä. Tärkeintä on muistaa, että uusien taitojen kehittäminen ei tapahdu yhdessä yössä ja ohjelmoimaan oppii vain tekemällä. Ohjelmointi on kuitenkin hauska harrastus, johon on helppo uppoutua tuntikausiksi kerrallaan.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Konsta

Pohdiskeleva bloggaaja, jolle arjen polttoainetta ovat musta kahvi, tumma suklaa sekä vieraiden kulttuurien kohtaaminen.