Matematiikka on yksi tärkeimmistä koulussa opetettavista aineista. Lapset alkavat opettelemaan numeroita, lukujen laskemista ja geometriaa jo päiväkodissa.

Ala- ja yläasteella lapset syventävät tuntemustaan, opettelevat numeroiden erittelyä ja kertomista ensimmäistä kertaa kertotaulun avulla, sekä jäljittävät geometrisia muotoja.

Myöhemmin koulu-urallaan oppilaat oppivat algebraa, trigonometriaa ja kalkyyliä. Perusteet täytyy hallita, mikäli oppilaat haluavat parantaa mahdollisuuksiaan tulevaisuuden koulumenestyksessä. Ja mikäli he kohtaavat vaikeuksia opintiellään, on apua saatavilla.

Matemaattisen ajattelun taidon painottaminen päiväkodista lähtien antaa vahvan pohjan lapsen päättely- ja arviointikyvylle sekä loogiselle ajattelulle. Matemaattisten pelien pelaaminen, vapaa-ajalla harjoittelu ja matematiikan opettajan etsiminen yhdessä edesauttavat lapsen kiinnostuksen herättämisessä ja taitojen kehittämisessä.

Matematiikan yksityisopetus Superprofilla! Löydä paikallinen tai verkon kautta toimiva matematiikan opettaja!

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Matematiikka
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mervi
4,9
4,9 (8 arvostelua)
Mervi
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
24€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pirjo
Pirjo
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Noora
5
5 (5 arvostelua)
Noora
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Matemaattisten taitojen opettelun tavoitteet varhaiskasvatuksessa

Lapset alkavat kehittää matemaattisia taitojaan jo varhaiskasvatuksessa tutustuessaan matematiikan eri osa-alueisiin leikinnällisten aktiviteettien kautta.

Ennen koulun aloittamista, lapset osaavat jo intuitiivisesti tunnistaa erilaisia kokoja yhdistämättä niihin numeroita. Jotkut osaavat jopa laittaa numerot järjestykseen.

Varhaisessa iässä opitut asiat valmistelevat lapsia peruskoulun aloittamista varten. Miltä kuulostaisi esimerkiksi matematiikan yksityisopetus Lahti?

Matemaattiset konseptit, joita pienet lapset oppivat varhaiskasvatuksessa, voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 • Numeroiden ja niiden käytön opettelu
 • Muotojen, kokojen ja järjestysten opettelu

Opettamistavat vaihtelevat lapsikohtaisesti heidän tarpeidensa ja ikänsä mukaan.

Lapset oppivat ohjatun leikin kautta muun muassa:

 • Ongelmanratkaisua
 • Itsensä haastamista 
 • Kertaamaan, kunnes ratkaisuista tulee refleksejä

Lasten siirtyessä varhaiskasvatuksesta peruskouluun, he alkavat:

 1. Käyttämään numeroita: arvioimaan ja vertaamaan esinekokoelmia, käyttämään numeroita määrittäessään esineen järjestyksen verrattaessa toiseen, ja viestimään määristä
 2. Opiskelemaan numeroita: tietämään, minkä numeron saa kun lisää yhden edelliseen, ilmaisemaan määrällisesti kymmeneen saakka ja kykenemään jakamaan ja paloittelemaan numeroita, kykenemään laskemaan kolmeenkymmeneen, ja kirjoittamaan ja lukemaan numeroita kymmeneen saakka
 3. Tutkimaan muotoja, kokoja ja kuvioita: kykenemään vertailemaan ja kuvailemaan muotoja, johdatus geometriaan ja mittaamiseen

Kaikki nämä perustiedot hyödyttävät oppilasta myöhemmin elämässä tämän alkaessa hallinnoimaan omaa talouttaan tai jopa oman yrityksen perustamisessa.

Lue, miten matematiikka liittyy urheiluun?

Matematiikan opetus ala-asteella

Matematiikan opiskelu luokkahuoneessa.
Pohja matematiikan opiskelulle luodaan jo varhain (kuvalähde: PIxabay)

Monet ala-asteelta valmistuvista eivät täysin hallitse matemaattisia taitojaan ja täten aloittavat yläasteen vajavaisilla tiedoilla.

Näillä oppilailla on tarvetta matemaattiselle tuelle. Ala-asteen päätyttyä lasten tulisi pystyä esittämään numeroita ja määriä, perustelemaan ongelmanratkaisuaan, laskea ja viestiä toiminnan järjestyksestä ja osoittaa laskutoimituksensa kulku.

Henkilökohtainen ja räätälöity tuki voi olla juuri se, mitä lapsi tarvitsee itsetuntonsa kohottamiseen ja edetäkseen opinnoissaan.

Ala-asteen matematiikan opetussuunnitelman pääteemoja ovat:

 • numeraalinen ymmärrys ja laskeminen
 • määrät ja mittaukset
 • geometria

Lapset opettelevat ala-asteen matematiikan tunneilla:

 • Numeroita: oppilaat manipuloivat numeroita, erottelevat niitä yksiköiksi, kymmeniksi ja sadoiksi, tarkastelevat lukujen ominaisuuksia (parittomat ja parilliset numerot jne.)
 • Mittaamista: mittayksiköitä, muuntamista, ajan mittaamista
 • Laskemista: lisäämistä ja erottamista, kertoimia ja jakamista
 • Geometriaa: monikulmioiden ja kiinteiden esineiden ominaisuuksia, alueen laskemista, kehää ja tilavuutta

Opettamisen ja käytännön harjoittelun strategiat auttavat oppilaita käyttämään taitojaan ongelmanratkaisussa, malleissa, esittämisessä, perustelemisessa, laskemisessa ja viestimisessä. Miltä kuulostaisi matematiikan yksityisopetus Turku?

Oppilaiden taitoja testataan läpi kouluvuoden, ja vuoden lopuksi päättökokeella, jotta voidaan havaita ja korjata mahdollisia ongelmakohtia ja valmistella oppilas seuraavan vuoden oppeja varten. Opettajien tulisi joko tarjota lisäopetusta tai ehdottaa täydentävää tukea oppilaille, jotka kohtaavat oppimisvaikeuksia.

Oppilaiden on myös mahdollista ilmoittautua kertauskursseille koululomien aikana.

Räätälöity tuki on ehdottoman tärkeää oppilaille etenkin ala-asteella, heidän opetellessaan matematiikan perustaitoja, joita tarvitaan läpi elämän.

Opi, kuinka voit hallita raha-asioitasi aikuisena.

Poika oppitunnilla
Matematiikka avaa ovia elämässä (kuvalähde: Unsplash)

Laskuoppia lapsille: välttämättömät taidot

Matematiikka ympäroi meitä kaikkialla. Läpi elämämme, meidän tulee tehdä päätöksiä matemaattiseen perusteluun nojaten. Täten on välttämätöntä, että lapsilla on mahdollisuuksia muodostaa yhteyksiä ja perustaa vahva pohja tiedoilleen.

Lapsen ensimmäiset laskutoimitukset edustavat isoa askelta tämän oppimisessa. Tämä osoittaa sen, että lapsi on osannut tehdä loogisen ratkaisun, sen lisäksi että osaisi vaikkapa kertotaulun ulkoa.

Yhteen- ja vähennyslaskumerkkien tunnistaminen ja tuotteen ja eron löytäminen ovat askelia sellaista ajattelutapaa kohti, joka meille aikuisille tuntuu itsestäänselvältä, mutta on melko edistynyttä nuorille oppilaille!

Lasten käyttäessä aritmetiikkaa, eli laskuoppia ongelmanratkaisussa, he harjoittelevat numeroiden ominaisuuksia ja niiden manipulointia. Tämä helpottuu harjoittelun kautta ja johtaa siihen, että lapset kykenevät tekemään yksinkertaisia yhteenlaskuja refleksinomaisesti. Lapset myös käyttävät tekniikoita ja kehittävät automaattisia reaktioita laskuopillisiin kysymyksiin.

Oppimisprosessin kannalta on tärkeää, että lapset näkevät matematiikan soveltamista oikeassa elämässä. Visuaalinen mielleyhtymä auttaa lapsia kehittämään ymmärrystään käytännössä, sillä he pystyvät näkemään loppuratkaisun.

Kuten muissakin asioissa, myös matematiikassa harjoitus tekee mestarin!

Apuvälineitä matematiikan harjoittelun tueksi

Poika tabletin kanssa.
Opi matematiikkaa pelien kautta (kuvalähde: Pixabay - StockSnap)

Onko lapsellasi hankaluuksia matematiikan kanssa? Älä anna ongelmien pahentua.

Ennen kuin käännyt yksityisen matematiikan opettajan puoleen, mieti vaihtoehtoisia lähestymistapoja, joilla voit auttaa lasta katsomaan matemaattisia ongelmia toisesta näkökulmasta. Lapsesi voi kehittää taitojaan hauskan lähestymistavan kautta ja samalla nauttia siitä!

 

Harjoitukset koululomien aikana

Harjoituskirjat auttavat lasta pysymään kärryillä ja omaksumaan uutta tietoa muistiin koulun ulkopuolella.

Itsemotivoituva lapsi nauttii kotiläksyjen tekemisestä näkemättä tätä edes työnä. Tällaisessakin tapauksessa kuitenkin, mikäli lapsesi kokee harjoituskirjat negatiivisina, hän vähemmän todennäköisesti antaa läksyille täyttä panostaan ja näistä on täten vähemmän hyötyä. Siksi onkin tärkeää, että vanhemmat kannustavat lapsiaan ja tukevat heidän oppimistaan harjoitusten ajan.

 

Opettavaiset sovellukset

Lapset rakastavat pelata puhelimilla ja tableteilla, mikä on täydellinen tapa saada heidät pelaamaan opettavaisia pelejä! Varsinkin kertotaulupelien löytäminen on todella helppoa. Lapsi voi seurata kehitystään, joka motivoi tätä parantamaan suoritustaan.

Nämä sovellukset ovat oikeita pelejä ratkaistavine ongelmineen, suoritettavine tasoineen ja seurattavine tarinoineen.

 

Sarjakuvat

Netistä voi helposti löytää sarjakuvia, jotka voivat auttaa selittämään matematiikkaa lapsille.

Lapsesi tukeminen näin antaa heille mahdollisuuden oppia matematiikkaa tavalla, joka voi jopa olla koulussa käytettävää tapaa tehokkaampi.

Uuden aiheen oppiminen visuaalisesti voi olla avain lapsen ymmärtämiseen.

 

Lautapelit

Nauttiiko perheesi pelien yhdessä pelaamisesta?

Jos pienokaisellasi on ongelmia matemaattisten taitojen kanssa, mikset ehdottaisi tämän iälle sopivan opettavaisen pelin pelaamista? Loogisten ja perustelutaitojen kehittäminen, laskujen opettelu ja kaavojen ymmärtäminen ovat kaikki tällaisten yhteisten pelien hyötyjä, jotka antavat mahdollisuuden lapsille kehittyä ilman eristymisen tunnetta.

Vanhempien kanssa nautittu yhteinen aika voi kehittää lapsen itsetuntoa ja mahdollistaa paineettoman oppimisen.

Pelien lisäksi voit myös tehdä matematiikasta osan jokapäiväistä elämää. Painostamatta lastasi liikaa vastaamaan, kysele häneltä matemaattisia kysymyksiä, jotka liittyvät käytännöllisiin tilanteisiin oikeassa elämässä.

Kakun leipominen on loistava tilaisuus harjoitteluun:

 • Jos minulla on mukissa 100 grammaa jauhoja, ja resepti vaatii 250 grammaa jauhoja, kuinka monta mukillista minun tulee käyttää?
 • Jos laitan kakun uuniin 25 minuutiksi klo 15.30, kuinka monelta se on valmis?

On olemassa monia tapoja saada lapsesi arvostamaan matematiikkaa ja sen käyttömahdollisuuksia, ja niiden kokeileminen on ehdottomasti sen arvoista. Tämä luo vahvan pohjan oppimiselle ja ehkäisee myöhempiä ongelmia.

 

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Salla

Olen luova lokalisoinnin ammattilainen ja freelance-kääntäjä.