Fysiikka on tiede, joka tutkii ainetta, energiaa, liikettä, vuorovaikutusta sekä aikaa ja paikkaa – pienimmistä partikkeleista ja atomeista suurimpiin tähtiin ja koko aurinkokuntaamme, ja kaikkea siltä väliltä. Miten tätä moninaisuutta ja haastavuutta saisi markkinoitua lapsille ja miksi kaikkien tulisi oppia maailmastamme lisää nuoresta iästä alkaen?

Luonnontieteet eivät aina näyttäydy hauskoina oppiaineina, ja fysiikka liitetään usein kemian ja matematiikan tapaan haastavampien joukkoon. Tätä käsitystä voi lähteä rikkomaan esimerkiksi pelien, tieteellisten kokeiden ja muiden hauskojen harjoitusten avulla. Lisäksi fysiikkaan liittyvien ilmiöiden yhdistäminen arkielämään voi auttaa ymmärtämään fysiikan merkitystä ja tehostaa sitä kautta oppimista. Lapset ovat usein kiinnostuneita esimerkiksi avaruudesta, autoista ja lentokoneista, ja tätä kiinnostusta tulisi yrittää hyödyntää myös fysiikan opiskelussa.

Fysiikan alkeet Superprofilla!

Raketti-legohahmo
Fysiikkaa voi löytää kaikkialta arjessa, joten lapsen kiinnostuksenkohteita kannattaa hyödyntää osana oppimista. (Kuva: Unsplash/Hello I'm Nik)

Fysiikka on tieteenä empiirinen eli se perustuu kokeista saatavaan tietoon. Kokeilla pyritään selittämään ympäröivää maailmaamme, mikä on kiinnostavaa iästä riippumatta. Monet modernit teknologiat ovat syntyneet tieteellisten läpimurtojen kautta, ja esimerkiksi lentokoneiden, autojen, satelliittien, rakennusten ja tietotekniikan kehityksessä on hyödynnetty fysiikkaa. Fysiikka on siis kaikkea, mitä ympärillämme on ja tapahtuu.

Fysiikan keskeisimpiä osa-alueita ovat muun muassa:

 • mekaniikka ja vuorovaikutus
 • energia ja työ
 • lämpöoppi
 • aaltoliike ja ääni
 • valo ja sähkömagneettinen säteily
 • maa, aurinko ja radioaktiivisuus
 • sähköoppi

Esittelemme seuraavaksi erilaisia sivustoja, joilla muun muassa näitä aiheita saa käsiteltyä lapsen kanssa. Netti on pullollaan erilaisia materiaaleja videoista oppisivuihin, ja jos lapsen harjoittelua haluaa monipuolistaa entisestään, kannattaa tutustua fysiikan opiskeluun pelien avulla.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Fysiikka
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pauli
5
5 (1 arvostelua)
Pauli
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Pauli
5
5 (1 arvostelua)
Pauli
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Fysiikan verkkoharjoitukset

Suomalaisissa kouluissa fysiikan opetus tukee oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun ja maailmankuvan kehittymistä. Keskeisinä tavoitteina on auttaa nuoria ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä arjessa ja yhteiskunnassa. Parhaat valmiudet oppilas saakin koulun penkiltä, mutta itsenäisen työn tekemiselle on monia hyviä syitä: yhtä fysiikka voi kiinnostaa harrastusmielessä, toinen voi kerrata koulussa opittua koetta varten ja kolmas voi etsiä netistä itselle sopivia oppimistapoja.

Yksi luotettavimmista ja parhaista sivustoista etsiä fysiikkaan liittyvää oppimateriaalia on Yle.

Yle

Ylen sivustoilta löytyy monenlaista oppimateriaalia kaikenikäisille oppijoille. Esimerkiksi Tiedealus on alakouluikäisille suunnattu sarja, joka esittelee fysiikan ja kemian peruskäsitteitä. Tiedesarja keskittyy aineeseen, veteen, ilmaan, maahan ja energiaan. Luonnontieteen peruskäsitteitä esitellään myös Tiedepankki-sarjassa, joka keskittyy esittämään ja havainnollistamaan sellaisia ilmiöitä, joita on vaikea havaita. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi:

 • lähtöaineet
 • sähkökemia
 • reaktiivisuus
 • liikkuvat hiukkaset
 • aaltoliike
 • sähkö ja magnetismi
 • elämän perusreaktiot

Myös Yle Lapset -sivustolta voi löytää mielenkiintoista materiaalia luonnontieteiden osalta. Esimerkiksi Tiede X Mauton on Yle Galaxin tiedesarja, jossa arjen asioita lähestytään tieteen näkökulmasta. Sarja tarjoaa lisäksi vinkkejä tiedetemppujen tekemiseen kotona! Ihmejuttu-sarjalla on samanlainen, lapsille mielekäs tapa lähestyä luonnontieteitä: arki on täynnä ihmeellisiä asioita, joita voi ihmetellä, tutkia ja oivaltaa. Videosarjassa pohditaan muun muassa sitä, miksi lautta pysyy veden pinnalla, mistä sade syntyy, mistä kimmoisuus johtuu ja miksi toiset esineet leijuvat ja toiset eivät.

Yle tarjoaa luonnollisesti materiaalia myös hieman vanhemmille oppijoille: fysiikan yleissivustolta löytyy kattavasti sisältöä lukiossa opiskeltavista aihealueista. Esimerkiksi Fysiikka luonnontieteenä -oppijakso keskittyy atomin rakenteeseen, avaruuteen ja tähtitieteen historiaan.

Henkilö heittämässä paperilennokkia ikkunasta
Lapset ovat uteliaisuuden mestareita, ja pohjimmiltaan tieteen tekemisessäkin on kyse arvoitusten ratkomisesta. (Kuva: Unsplash/Andrey Larin)

Kide Science

Kide Science on tutkijatohtori Jenni Vartiaisen tiedekasvatusprojekti, joka tarjoaa leikillisen lähestymistavan 3–8-vuotiaiden tiedekasvatukseen. Kide Science perustuu Helsingin yliopistossa tehtyyn akateemiseen tutkimukseen, jossa 3–8-vuotiaille lapsille kehitettiin tarinallinen tiedekasvatusmalli. Projektin taustalla on käsitys siitä, että varhaislapsuudessa tehtävä tieteellisen ajattelun ja tieteellisten prosessien harjoittelu tukee tulevaisuuden positiivista koulumenestystä.

Vartiaisen tutkimuksen mukaan varhaiskasvatusikä on todella hedelmällinen vaihe harjoitella tutkimuksen tekemiseen liittyviä perustaitoja ja erityisesti silloin, kun se tehdään leikkien avulla. Tämä tukee yleistä käsitystä, että oppiminen on tulevaisuudessa helpompaa, jos lapsi hallitsee jo joitakin perustaitoja koulutaipaleen aloittaessa. Minäpystyvyys ja sen vahvistaminen ovat Kide Sciencen keskiössä: lapset, joilla on korkea minäpystyvyys, uskovat omiin kykyihinsä, asettavat itselleen korkeampia tavoitteita ja ovat motivoituneempia saavuttamaan ne kuin alhaisen minäpystyvyyden omaavat oppilaat.

Kide Science tarjoaa erityisesti opettajille ja kasvattajille maksullista materiaalia tiedekasvatusta varten, mutta sivustolta löytyy myös ilmaista materiaalia oppimisen tueksi. Esimerkiksi heidän kymmenosainen Tiedettä lapsille -YouTube-sarjansa on erinomainen ponnahduslauta pienten tutkijoiden matkalle. Heiltä löytyy myös Ylen kanssa yhteistyössä tehty Tiedonhyvä-ohjelmasarja, joka pyrkii ruokkimaan lapsen uteliaisuutta, sekä Tiedeseikkailu-kirjasarja, joka keskittyy arkisiin ja luonnontieteellisiin ilmiöihin tarinoiden avulla.

Erikokoisia ruuveja kiinni magneteissa
Magneetit sopivat hyvin erilaisten kotikokeiden tekemiseen. (Kuva: Unsplash/Dan-Cristian Pădureț)

Muikku

Muikku on nettilukion ja nettiperuskoulun oppimisympäristö, joka tarjoaa muun muassa lukio-, peruskoulu- ja aineopintoja verkossa. Lisäksi sivustolta löytyy avoimia materiaaleja, joiden avulla muun muassa fysiikkaan voi perehtyä kotoa käsin.

Fysiikan kohdalla kaikille avointa materiaalia löytyy eniten lukioasteelta, mutta myös perusopetuksesta löytyy kaksi kurssia, fysiikka 1 ja fysiikka 2, jotka keskittyvät fysiikan perusteisiin. Kurssit on jaettu eri osa-alueisiin, jotka sisältävät monenlaista sisältöä: opetustekstiä tuetaan kuvin ja videoin, ja opittua testataan perinteisten tehtävien lisäksi myös havainnollisilla kotikokeilla. Osa-alueet ovat tiiviitä, ja niitä pystyy tekemään kätevästi missä tahansa, joten harjoittelu pysyy tarvittaessa kevyenä.

Muikku-opinnot sopivat erityisesti heille, jotka haluavat opiskella tiettyjä fysiikan kokonaisuuksia itsenäisesti tai kerrata jo opittua uusien harjoitusten ja havainnollistavien esimerkkien avulla.

YouTube

Oppimateriaalia tarjoavien sivustojen lisäksi fysiikkaan voi perehtyä myös videoiden ja erityisesti YouTuben avulla. Aikaisemmin mainittu Kide Sciencen kanava sopii erityisesti perheen pienemmille fyysikoille. Tiedetesti-hakusanalla voi puolestaan etsiä lapsille sopivia tieteellisiä kokeita – Tiedetesti-sarja on osa HS Lasten uutiset -kanavan tarjontaa.

UEF LUMA-keskuksen kanavalta voi puolestaan löytää hauskoja tiedetemppuja opastuksen kera. Myös Tampereen yliopiston lasten ja nuorten oma Juniversity tarjoaa lapsille sopivaa tiedettä toiminnallisessa muodossa.

YouTubesta löytyy hyvää materiaalia myös vanhemmille oppijoille. Esimerkiksi Opetus.tv:n kanavalla käsitellään fysiikan perusteita FY1- ja FY2-kurssien muodossa, kun taas Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen Opi fysiikkaa -kanava käsittelee korkeakoulutason fysiikkaa.

Veteen tiputettu vesipisara
Veteen liittyy monia mielenkiintoisia ominaisuuksia, kuten sen eri olomuodot, pintajännitys sekä sen rooli liuottimena tai osana liuosta. (Kuva: Unsplash/Linus Mimietz)

Verkkomateriaalien tehokkuus

Fysiikkaa voi opiskella netissä monesta syystä ja monella tapaa, mutta onko se tehokasta? Parhaimmillaan itseopiskelu tukee jo opittua, ja verkkomateriaaleja voi hyödyntää erityisesti vaikeampien osa-alueiden kertaamisessa. Toisaalta netissä opiskelun ei välttämättä tarvitse olla se tehokkain muoto, jos se tekee opiskelusta hauskempaa ja nostaa sitä kautta opiskelumotivaatiota.

Diginatiivi nuori puhuu älypuhelinta ja tietokonetta sujuvasti kaikkialla. Sivustojen selaaminen ja videoiden katsominen ovat niin tavallinen osa arkea, että netissä tapahtuva opiskelu voi tuntua kevyemmältä ja helpommalta kuin perinteisempi opetus. Verkon oppimateriaalit voivat myös hyödyntää esimerkiksi kuvia, videoita ja muuta interaktiivisuutta entistä enemmän, mikä itsessään tekee opiskelusta mielekkäämpää.

Keskeinen osa netin itseopiskelua on myös se, että opinnot voi tehdä silloin kun itselle sopii ja pienissä erissä. Harjoitusmateriaalit jaetaan usein helposti navigoitaviin ja tiiviisiin osiin, joten itseopiskeluun voi käyttää kerrallaan vaikka vain 15 minuuttia. Oppijan näkökulmasta oppimateriaali on siis helposti saatavilla, tutussa ja tiiviissä paketissa, ja oppilas tuntee olevansa opinnoissa kuskin paikalla.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.