Kemiaa pidetään yhtenä hankalimmista oppiaineista, mihin on monia syitä. Esimerkiksi siihen olennaisesti liittyvät kaavat ja kemialliset reaktiot ovat konsepteja, joihin ei ole koskaan aiemmin todennäköisesti törmännyt, mikä voi tehdä kemiasta hankalaa. Sen vaikeus näkyy myös kemian opiskelijoiden ja opettajien määrissä, sillä molempia voisi olla enemmän.

Ajatus kemian vaikeudesta ei ole myöskään uusi. 2000-luvun alkupuolelta saakka löytyy uutisia siitä, miten huomattava osa lapsista pitää kemiaa joko tylsänä, vaikeaselkoisena tai hankalana oppiaineena. Ongelman keskiössä vaikuttaisikin olevan kysymys siitä, miten tieteestä saisi tehtyä mielekkäämpää kaikenikäisille ja ennen kaikkea kaikentasoisille opiskelijoille.

Etsimme tässä artikkelissa vastausta juuri siihen, ja keskitymme erityisesti lapsiin ja nuoriin oppijoihin. Usein opiskelua ei tarvitse lähteä radikaalisti muuttamaan, vaan oppilaan käsitystä voi alkaa muovaamaan askel askeleelta ja harjoitus kerrallaan.

Oppilaan käsitys voi muuttua esimerkiksi silloin, kun hän ymmärtää, että

  • kemiassa voi menestyä, vaikkei olisikaan akateemisesti lahjakkaimmasta päästä.
  • itseopiskelu voi olla hauskaa ja mielenkiintoista.
  • tiedeaineista kiinnostuminen ja niissä pärjääminen ei tarkoita, että olisi ”nörtti”.
Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Kemia
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristiina
Kristiina
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lilian
Lilian
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Milla
Milla
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Thao mi
5
5 (3 arvostelua)
Thao mi
35€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Jarmo
Jarmo
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Iida
Iida
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hanna
Hanna
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristiina
Kristiina
14€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Silja
Silja
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Lilian
Lilian
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Opiskelun monipuolistaminen

Usein muttei toki aina lapsi voi menettää kiinnostuksensa opiskeltavaa ainetta kohtaan. Tälle voi olla monia syitä: opettaja ei ole välttämättä tehnyt tunneista tarpeeksi mielekkäitä tai hauskoja, tunnilla käytettävät opetusmetodit eivät välttämättä vastaa oppilaan tarpeita tai sitten luokkahuone sisältää liikaa häiriötekijöitä, jotka hankaloittavat oppimista.

Kun mielenkiinnon lopahtamisen syyn paikantaa, ongelmaa kannattaa lähestyä pienin mutta konkreettisin askelin. Jos tuntien häiriötekijät estävät esimerkiksi kysymysten kysymisen, sen voi tehdä rauhassa tunnin jälkeen. Jos taas yksittäinen kemian osa-alue tuntuu muita kiinnostavalta, siihen voi panostaa enemmän ja koittaa sitä kautta nostaa opiskelumotivaatiota.

Teknologiankaan roolia ei tule unohtaa: se voi tuoda itse opiskeluun monipuolisia ja oppilaan aktiivisuutta korostavia harjoituksia, mutta se tarjoaa myös hyviä väyliä opiskella kemiaa luokkahuoneen ulkopuolella.

Mikäli siis etsit opiskeluun lisämaustetta, harkitse seuraavia vaihtoehtoja:

  • Lue kemiaa käsittelevää kirjallisuutta.
  • Katso kemiaan, fysiikkaan tai biologiaan liittyviä sarjoja tai opetusmateriaaleja.
  • Kuuntele kemia-aiheisia podcasteja.
Nuori poika makaa kuulokkeet päässä sängyllä valkoisen tabletin kanssa
Tabletit, puhelimet ja tietokoneet ovat niin läsnä nykynuorten arjessa, että niitä kannattaa hyödyntää myös itseopiskelussa. (Kuva: Unsplash/Emily Wade)

Käytettävä materiaali riippuu luonnollisesti oppilaan iästä sekä taitotasosta, mutta kaikenikäisille oppijoille löytyy varmasti jotakin. Esimerkiksi Elämyksiä kemiasta -teos tarjoaa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sopivia kemiallisia kokeita ja yrittää lähestyä aihetta juuri positiivisten elämysten kautta.

Voit halutessasi myös tehdä itse tai ostaa kemiasetin, joka avaa oven kotikemistin maailmaan. Esimerkiksi dekantterilasi, suoja-astia, koeputket ja mikroskooppi voivat auttaa yksinkertaisten kotikokeiden tekemisessä, ja ne voivat ennen kaikkea herättää mielenkiinnon kemiaa kohtaan.

Tulee muistaa, että kemia ympäröi meitä kaikkia; helppo tapa perehtyä staattiseen sähköön on esimerkiksi puhaltaa ilmapallo täyteen ja hieroa sitä hiuksiin. Magneettien avulla voi perehtyä puolestaan siihen, miten plus- ja miinusnavat reagoivat toisiinsa – kemian harrastaminen ei siis vaadi varsinaista laboratorioympäristöä.

Jos oman setin hankkiminen ei kiinnosta, voit löytää kemiallisia reaktioita ja yhtälöitä myös leipomisesta, joka perustuu pitkälti yksittäisten ainesosien keskinäisiin reaktioihin. Tästä syystä monet aloittelevat leipurit ja kokit noudattavat reseptiä tarkasti: jos tiettyä ainesosaa ei ole tarpeeksi, haluttua reaktiota ei välttämättä synny eikä lopputulos vastaa odotuksia.

Kemian opiskelu yksityisopettajan kanssa.

Lapsi tekemässä kemiallista testiä valkoisessa takissa
Kemiallisten testien tekeminen nuorena voi sytyttää paljon kemiaa kohtaan. (Kuva: Unsplash/Clint Patterson)

Hauskat kemialliset kokeet lapsille

Jotkut kokevat kemian tylsäksi oppiaineeksi ja uskovat tieteen tekemisen vaativan kauheasti pänttäämistä ja kaavojen ulkoa opettelua. Tätä käsitystä voi lähteä haastamaan tekemällä kemiasta ja sen opiskelusta hauskaa ja aktivoivaa.

Kemiallisia kokeita on tehty oppitunneilla jo pitkään. Ne voivat vaihdella yksittäisten reaktioiden esittelemisestä suurempiin kokeisiin, mutta niiden tehokkuus perustuu yhtä kaikki kemian elävöittämiseen. Ne siirtävät monet kaavat ja yhtälöt kirjan sivuilta käytäntöön, mikä voi herättää mielenkiinnon ja helpottaa asioiden muistamista ja ymmärtämistä. Lisäksi ne aktivoivat oppilaita tekemään itse ja kokeilemaan rohkeasti – siitähän kemiassa on pohjimmiltaan kyse.

Monet kemialliset kokeet onnistuvat kätevästi myös kotikonstein, ja monet niiden vaatimat ainesosat löytyvät jo entuudestaan kaapin hyllyiltä. Nuorille sopivia kokeita ovat muun muassa saippuakuplien tekeminen, maissijauhojen ja veden yhdistäminen limaksi sekä viestien kirjoittaminen näkymättömällä musteella.

Kokeita tehdessä tulee kuitenkin varmistaa, että ne ovat kaikki turvallisia. Monia niistä voi kokeilla esimerkiksi vanhemman kanssa ja kemianopettajaltakin voi kysyä opastusta. Netti on myös täynnä luotettavia tahoja, kuten Yle ja  korkeakoulut, jotka tarjoavat lapsille sopivia ja opetuskäyttöön suunniteltuja kokeita, jotka onnistuvat hyvin kotioloissa. Materiaaleihin on usein liitetty myös suositusikä, joka varmistaa sen, että kokeet sopivat haastavuudeltaan ja sisällöltään lapselle.

Koepulloja täynnä värikkäitä palloja
Kemialliset kokeet rohkaisevat lapsia kokeilemaan ja hämmästymään. (Kuva: Unsplash/
Girl with red hat)

Oikeanlainen rohkaisu voi viedä pitkälle

Kemian ja muiden luonnontieteellisten oppiaineiden kohdalla tulisi pystyä rikkomaan käsitystä siitä, että kemia on todella haastava oppiaine ja että siinä pärjääminen vaatii poikkeuksellista osaamista. Kuten kaikki aineet, myös kemia nojaa tiettyihin peruspalasiin, joiden hallitseminen on keskeistä uuden oppimisessa. Ala-asteen alussa aloitettava matematiikka luo vahvan pohjan myöhemmin alkaville fysiikka-kemian opinnoille, ja jos matematiikka on hankalaa, myös kemia voi vaikuttaa heti alkuun vaikealta.

Ongelmien syiden paikantaminen ja sen hyväksyminen, ettei koskaan ole liian myöhästä panostaa kemian opiskeluun, vievät jo pitkälle. Toisin kuin esimerkiksi englannin kielelle, kemialle ei juuri altistu luokkahuoneen alkupuolelle. Tämän myötä kemian osaaminen nojaa juuri aktiiviseen ja tietoiseen opiskeluun, joka onnistuu kaikilta.

Jos siis kemia, matematiikka tai fysiikka tuntuvat vaikeilta, niitä kannattaa kaikkia lähestyä kertauksen kautta. Oppiaineina ne tukevat kaikki toisiaan ja rakentuvat kumulatiivisen tiedon varaan, eli jos perusteet eivät ole kunnossa, uuden oppiminen on todella haastavaa.

Matemaattisia kaavoja liitutaululla
Matematiikan osaaminen tukee kemian opiskelua. (Kuva: Unsplash/JESHOOTS.COM)

Kemian opinnot aloittaneet pääsevät varmasti käsiksi aikaisempien kurssien tai vuosiluokkien materiaaleihin, joita voi käyttää kertauksen apuna. Jos taas ala-asteen aloittaneilla on vaikeuksia matematiikassa, siihen panostaminen tukee tulevaisuuden luonnontieteellisten aineiden opiskelua. Kertaukseen voi etsiä tukea esimerkiksi kemian opettajalta, joka auttaa varmasti mielellään kaikkia, jotka ovat valmiita kertaamaan omalla ajallaan.

Opettajan tarjoamien yksityistuntien lisäksi myös koulun ulkopuolinen yksityisopetus on hyvä vaihtoehto. Esimerkiksi Superprof tarjoaa kattavan verkoston yksityisopettajia, jotka ovat vain muutaman klikkauksen päässä. Halusit sitten oppia lisää kemiallisista yhtälöistä, kerrata jaksollisen järjestelmän taulukkoa tai tehdä kemiallisia kokeita turvallisessa ympäristössä, tuutorimme ovat aina valmiita auttamaan.

Tärkeintä on kuitenkin paikantaa lapsen kemiaan liittyvät ongelmat ja lähestyä niitä sopivalla tavalla. Monelle hauskat kokeet voivat herättää mielenkiinnon opiskelua kohtaan, ja myös kemian yhdistäminen käytäntöön voi auttaa monia. Tieteellisten oppiaineiden kohdalla kuulee usein kysyttävän, että mihin tällaista tietoa edes tarvitsee. Jos tavoitteena ei ole ura kemistinä tai tieteilijänä, vastaus voi helposti olla ”ei mihinkään”, mutta todellisuudessa kemia on kaikkialla läsnä.

Tiesitkö, että todellisuudessa lasi on nestettä? Tai että veden pinta laskee lasissa, kun kaadat siihen kourallisen suolaa? Tai että Mars on punainen, sillä sen pinta on rautaoksidia eli ruostetta? Arkemme ja ympäröivä universumi on täynnä mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin kemia tarjoaa vastauksen.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.