Joogan suosio on kasvanut kohisten viime vuosina. Yksi suosion salaisuuksista lienee se, että jooga ei ole vain huippujoogien harrastus, vaan se sopii kaikille: raskaana oleville naisille, lapsille, ikäihmisille ja monille muille! Monille jooga on enemmänkin elämäntapa kuin vain harrastus muiden joukossa, joten on luonnollista, että jossakin vaiheessa omaa osaamistaan saattaa haluta jakaa myös muille.

Opettajaksi ei kuitenkaan noin vain ryhdytä. On nimittäin joitakin tärkeitä asioita, jotka jokaisen joogan opettamisesta haaveilevan on hyvä ottaa huomioon. Tässä blogiartikkelissa käydään läpi näitä aivan keskeisiä seikkoja.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Joogaopettajaksi ryhtyminen

Aivan vasta-alkajille opettajuus on vielä kaukainen haave. Moneen alan koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että joogasta on vähintään parin vuoden kokemus. Jos siis itse on käynyt tunneilla muutaman kuukauden ja opettajana toimiminen kiinnostaa, on harjoittelua jatkettava vielä jonkin aikaa. Jos joogasta puolestaan on jo pitkä kokemus, on oman intohimon muuttaminen ammatiksi jo realismia!

Varsinaisia ikärajoja ei joogaopettajana toimimiselle ole. Käytännössä totuus kuitenkin on, ettei aivan nuorimmille ole ehtinyt kertyä sellaista kokemusta, jota hyvältä opettajalta vaaditaan. Opettajan koulutus voi kestää kauankin, joten sen suorittaminen voi olla haasteellista, jos itsellä on vielä muita kouluja kesken. Kolmas tärkeä seikka on raha: kouluttautuminen maksaa, joten vielä työelämään siirtymättömillä ei välttämättä ole taloudellisia edellytyksiä tällaiseen panostukseen.

Joogan opetusta on vaikeaa tiivistää muutamaan sanaan, sillä siihen kuuluu sekä fyysisiä että henkisiä harjoitteita. Jooga koskettaa niin ihmisen fysiikkaa, henkisyyttä, tunteita kuin tietoisuuttakin. Kyse on siis varsin kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ihmisen hyvinvointiin, joten on selvää, että opettajalta vaaditaan paljon osaamista.

Tai voit myös ryhtyä äidinkielen opettajaksi!

Ryhmä ihmisiä joogatunnilla
Perusteet on hallittava jo ennen opettajakoulutukseen osallistumista (Kuva: Unsplash/Dylan Gillis)

Joogaopettajan koulutus

Joogaohjaaja ja -opettaja lukeutuvat ammattinimikkeisiin, joita ei ole laissa erikseen suojattu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joogatunteja saa pitää periaatteessa kuka tahansa. Joogaopetus ilman koulutusta on siis täysin mahdollista! Tällaisen avoimuuden voi ajatella helpottavan alalle pääsyä, mutta asia ei kuitenkaan todellisuudessa ole niin yksioikoinen. Alan koulutus toimii todisteena osaamisesta, joten kouluttautuminen on työllistymisen kannalta erittäin tärkeää. Vaikka töiden hakemisen sijaan toimisikin yksityisenä joogaopettajana, on koulutuksella merkitystä, sillä asiakkaita takuuvarmasti kiinnostaa opettajansa osaaminen.

Tietotaitoa ja käytännön osaamista toki kertyy joogaa harrastamallakin. On kuitenkin eri asia toimia opettajana kuin oppilaana. Opettajalla on aina vastuu oppilaista ja siitä, että asioita tehdään oikeaoppisesti. Koulutus on erinomainen tapa varmistaa, että tekniikat ovat oikeaoppisesti hallussa. Jos esimerkiksi anatominen osaaminen ei ole riittävää, väärin ohjeistetut asennot voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vammoja.

Joillakin saattaa olla käsitys, että opettajaksi kouluttautuminen vaatii käytännössä ulkomaille muuttamista. Näin ei kuitenkaan ole, sillä koulutusta järjestävät myös monet kotimaiset tahot. Joogaopettajan ja -ohjaajan koulutuksia on monia erilaisia, joten valinnanvaraa on. Vaihtelua on niin suuntauksissa kuin koulutuksen pituudessakin. Alkuun on hyvä todeta, ettei hyväksi joogaopettajaksi missään nimessä kouluttauduta kirjekurssilla tai yhden viikonlopun kestävällä tehokurssilla. Osaamista tarvitaan paljon, joten kouluttautumiseenkin on uhrattava aikaa. Riippuen tahosta aivan peruskoulutuskin kestää noin 200 tuntia, usein jopa kauemmin. Standardina voidaan pitää RYT200-pätevyyttä (200 h Registered Yoga Teacher), jonka saa suorittamalla 200 tunnin pituiset opinnot Yoga Alliancen hyväksymässä koulussa.

Ryhmä ihmisiä joogatunnilla rannalla
Kattava koulutus on laadun tae myös joogassa (Kuva: Unsplash/Kaylee Garrett)

Kattavimmissa koulutuksissa puhutaan sadoista tunneista. Tyypillistä on, että peruskoulutusta seuraa syventävien opintojen vaihe. Koulutuksen suorittamiseen alusta loppuun voi mennä viisikin vuotta, joten ainakin kestoltaan opinnot vertautuvat mihin tahansa korkeakouluopintoihin. Koulutukseen voi kuulua esimerkiksi seuraavia osia:

 • Teoreettisia oppitunteja muun muassa anatomiasta ja filosofiasta
 • Käytännön oppitunteja
 • Pedagogiikkaa
 • Itsenäistä opiskelua
 • Tenttejä ja loppukoe
 • Harjoittelujakso

Vuosia kestävät koulutukset eivät toki ole ainoa vaihtoehto. Esimerkiksi eri kesäyliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät joogaopettajakoulutuksia, jotka usein ovat noin 25 opintopisteen laajuisia. Ne sopivat hyvin vaikkapa täydentämään jo aiemmin hankittua osaamista. Joka tapauksessa selvää on, että mitä enemmän koulutusta, sitä parempi!

Kun mielessä on joogaopettajan koulutus, kiinnostaa myös raha. Yksiselitteistä vastausta opintojen kustannuksista ei valitettavasti voi antaa, sillä hinnat riippuvat täysin koulutuksen järjestäjästä. Karkeasti voidaan kuitenkin sanoa, että kurssien hinnat ovat usein 1000 ja 2000 euron luokassa. Panostus on merkittävä, mutta tietenkin kannattava, jos vakaana aikomuksena on aloittaa joogaopettajan työt.

Henkilö harjoittamassa joogaa takanaan ikkuna, josta avautuu kaupunkimaisema
Joogaopettajan koulutus on merkittävä panostus sekä ajallisesti että rahallisesti (Kuva: Unsplash/Dmitriy Frantsev)

Eri tapoja opettaa joogaa

Yoga Alliancen hyväksymien kurssien suorittaminen on suositeltavaa, sillä niistä saatavaa pätevyyttä pidetään peruskoulutuksen standardina. Pelkkään peruskoulutukseen ei tietenkään tarvitse tyytyä, ja moni jatkaakin opiskelemista perusopintojen jälkeen – joogaopettajanakin on nimittäin mahdollista erikoistua. Erikoistumisaloja ovat esimerkiksi:

 • Joogaterapia
 • Lasten jooga
 • Raskausjooga

Erikoistua voi myös eri joogamuotoihin, joita ovat muun muassa:

 • Hatha-jooga
 • Astanga-jooga
 • Bikram-jooga
 • Klassinen jooga

Työllistymisen kannalta erikoistuminen on aina hyvä idea, sillä se auttaa erottumaan joukosta. Jooga on niin laaja käsite, että pelkkä nimitys joogaopettaja ei vielä kerro asiakkaille eli oppilaille paljoakaan opettajan todellisesta osaamisesta. Erikoistuminen luonnollisesti vaatii lisäopiskelua entisten opintojen lisäksi, mutta tällainen panostus kannattaa!

Asiaosaaminen on ehdottoman tärkeää, mutta lisäksi on huomioitava, että jokainen joogaopettaja on yksilö. Jokaisella meistä on omat tapamme kommunikoida, opettaa muita ja ylipäätään suhtautua elämään. Näin ollen kahta samanlaista joogaopettajaa ei ole. Hyvä opettaja erottuukin muista tietojensa ja taitojensa lisäksi myös sillä, että hän on ihmistyyppinä oppilailleen sopiva. Hyviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 • Kärsivällisyys niin itsensä kuin oppilaidensa suhteen: ihmiset oppivat ja kehittyvät eri tahdissa, joten jokaiselle on annettava tilaa edetä omaan tahtiinsa.
 • Periksiantamattomuus: haasteita kohdatessa ei pidä luovuttaa, vaan saavuttaa haluttu lopputulos määrätietoisella harjoittelulla.
 • Kuuntelutaito: hyvä opettaja osaa kuunnella oppilaitaan ja aistia heidän tuntemuksiaan.
 • Tyyneys: rauhallinen mieli on kaiken a ja o, joten opettajan on viestittävä tällaista mielentilaa muillekin.
 • Käytännön kokemus: kun opettajalla on runsaasti käytännön kokemusta, osaa tämä ottaa erilaiset oppijat paremmin huomioon ja sovittaa opetusta heidän tarpeisiinsa sopivaksi.
Henkilö jooga-asennossa joogamatolla
Tiettyihin joogamuotoihin erikoistuminen auttaa erottumaan muista (Kuva: Unsplash/Avrielle Suleiman)

Kehitä itseäsi jatkuvasti

Kuten monet meistä ovat monissa eri yhteyksissä kuulleet, on elämä jatkuvaa oppimista. Tämä fraasi on kulunut, mutta ehdottomasti paikkansapitävä. Joogaopettajanakaan ei koskaan kannata ajatella olevansa valmis, sillä aina on jotakin uutta opittavaa! Omat joogatunnit tietenkin kehittyvät sitä mukaa, kokemusta ja osaamista karttuu lisää.

Ahkera harjoittelu jopa päivittäin on oman edistymisen kannalta tärkeää. Säännöllisellä harjoittelulla paitsi pitää itsensä kunnossa, myös ylläpitää omaa osaamistaan. Niille, joille jooga on elämäntapa, tämä ei varmastikaan ole ongelma! Tietyt perusasiat toki ovat ikiaikaisia, mutta samalla jooga eri muotoineen myös kehittyy jatkuvasti.

Koulutusten ohella paras tapa oppia on yksinkertaisesti käydä asiantuntevien opettajien ohjaamilla joogatunneilla – tämän kaikki varmasti tietävät. Sen sijaan monille saattaa tulla yllätyksenä, että joogakoulujen ja -kerhojen järjestämien ryhmätuntien ohella pätevä vaihtoehto myöskin on yksityistuntien ottaminen. Ne ovat hyvä lisä harjoitteluun, jos omalla alueella ei muutoin ole tarpeeksi omaan aikatauluun sopivaa opetusta. Yksityistunnit ovat suorastaan loistava vaihtoehto niille, jotka haluavat tehostaa oppimistaan tai ylipäätään kaipaavat henkilökohtaista otetta opetukseen.

Superprof on alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat. Sen kautta voi löytää niin kasvokkain kuin etäyhteydelläkin tunteja pitäviä opettajia. Opettajia löytyy monille eri taitotasoille, joten omaa osaamistaan vastaavan opettajan löytäminen käy vaivattomasti. Myös hintojen suhteen on vaihtelua – Superprof-palvelun kautta palveluitaan tarjoavien suomalaisten opettajien tuntihinnat ovat tyypillisesti olleet 10–40 euroa. Oman profiilin luominen käy nopeasti, joten joogaopettajaksi ryhtyminen on erittäin helppoa!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Aleksi

Itselläni on koulutustaustaa journalismin ja kielten parissa. Nykyään sisällöntuotannon tehtävissä.