Kun tavoitteenasi on oppia puhumaan sujuvaa portugalia, on yksi tärkeimmistä päätöksistä hankkia asiantuntevaa kielen opetusta. Hyvä opettaja on tässä avainasemassa. Kuten minkä tahansa uuden kielen opiskelun kanssa, on tärkeää pysyä motivoituneena. Oman sisäisen motivaation lisäksi on tärkeää, että portugalin kielen opettajasi osaa tehdä oppimisesta hauskaa ja mielenkiintoista. Lisäksi oppimisen täytyy tapahtua sinun ehdoillasi.

Jos oppiminen junnaa paikoillaan eikä edistystä tapahdu, on todennäköistä, että motivaatiosi laskee. Uuden kielen opiskelu ei ole helppoa, ja valitettavan moni jättää leikin kesken. Verkosta löytyy paljon materiaaleja portugalin kielen itsenäiseen opiskeluun, mutta tässä artikkelissa perehdymme siihen mitä kielen yksityisopettajan valinnassa tulisi ottaa huomioon. Vaikuttavia seikkoja on monia, mutta ennen kaikkea valinta riippuu omista yksilöllisistä preferensseistäsi.

Jos tavoitteesi koskee "turistiportugalin" hallintaa lomamatkaa varten, ei tarvittavan taitotason opiskeluun tarvitse niin paljon resursseja. Jos kuitenkin haluat tulevaisuudessa hallita sujuvan portugalin kielen taidon, esimerkiksi brasilialaisen puolison vuoksi, on edessäsi pitkä mutta aikansa arvoinen matka. Kielen opiskelussa on huomioitava niin puhumisen, kirjoittamisen, lukemisen ja kuullun ymmärtämisen taidot. Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, ja se auttaa sinua myös sopivan portugalin kielen yksityisopettajan valinnassa.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Portugali
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Siru
Siru
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafael
Rafael
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Carolina
Carolina
17€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julio
5
5 (35 arvostelua)
Julio
8€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inês
5
5 (18 arvostelua)
Inês
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafhael
5
5 (2 arvostelua)
Rafhael
3€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Gokhan
5
5 (1 arvostelua)
Gokhan
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Juliana
5
5 (1 arvostelua)
Juliana
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Siru
Siru
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafael
Rafael
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Carolina
Carolina
17€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julio
5
5 (35 arvostelua)
Julio
8€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inês
5
5 (18 arvostelua)
Inês
12€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Rafhael
5
5 (2 arvostelua)
Rafhael
3€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Gokhan
5
5 (1 arvostelua)
Gokhan
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Portugalin yksityisopettajan hinta-laatusuhde

Portugalin kielen yksityisopettajan valintaan vaikuttaa hinta. Meillä kaikilla on oma taloudellinen tilanteemme, joka vaikuttaa mahdollisuuksiin valita yksityisopettaja. Hyvä uutinen on se, että portugalin kielen opetuksesta maksaminen on todella kaiken sen arvoista. Yksityisopettajan hinta riippuu monista tekijöistä kuten taidoista, kokemuksesta, koulutuksesta ja opetuksen sijainnista. Kun oma hintatasosi on tiedossa, voit alkaa vertailemaan tehokkaasti kyseisen hintatason opettajia.

Muista, että arvokkaalla opetustyöllä on hintansa. Hinnan ei tulisi koskaan olla ainut kriteeri portugalin kielen yksityisopettajan valinnassa. Hinta korreloi laadun kanssa. Huippulaatua ei saa halvalla. Tärkeintä on ottaa huomioon opetuksen hinta-laatusuhde. Kaikista kalleinkaan opettaja ei ole välttämättä paras. Valinnan lähtökohdat tulisi aina kummuta sinun omasta tarpeistasi. Jos opettaja ei pysty vastaamaan tarpeisiin, ei siitä kannata maksaa vain maksamisen ilosta.

Hissi portugaliksi
Hinnan noustessa tulisi myös laadun olla korkealla. Kuva: Unsplash / Suzi Kim

Portugalin kielen yksityisopettajan hintoihin vaikuttaa niin opiskelijan vaatimukset kuin opettajan ominaisuudet. Hintoihin vaikuttavat myös ulkoiset tekijät kuten sijainti.

Yksityisopettajan omassa opetusvalikoimassa voi olla myös sisäisiä hintaeroja seuraavista syistä:

  • Portugalin kielen tuntien sisältö,
  • opiskelijan oma kielitaso (on eri asia opettaa alkeita kuin keskitason portugalia),
  • ja se onko tunnit henkilökohtaisia vai ryhmäopetusta.

Mitä enemmän opiskelijalla on vaatimuksia, sitä korkeampi hinta luultavasti on.

Portugalin yksityisopettajan kokemus ja ansiot

Ei liene yllätys, että suurimmat hintaerot johtuvat portugalin kielen opettajien kokemuksesta. Luonnollisesti kielen opintojen ohella opetusta antava nuori ei veloita samaa hintaa kuin kymmenien vuosien opetuskokemuksella varustettu kielitieteiden professori. Molemmat voivat kuitenkin olla juuri sinulle hyviä opettajia - toiveistasi riippuen. Jokaisella opettajalla on omat puolensa, ja sinun päätettäväksi jää mitä ominaisuuksia pidät opetuksen kannalta eniten arvossa.

Vastavalmistunut sivutoiminen yksityisopettaja voi olla loistava valinta esimerkiksi alkeistason portugalin kielen opetukseen. Ehkä olet itsekin opiskelija, ja haluat lähinnä sparrailla kielen opiskelua. Tällöin vastikään samanlaisessa elämäntilanteessa ollut voi paremmin ehkäpä samaistua kielen opiskeluusi. Toisaalta jos puhut jo sujuvaa portugalia, mutta haluat treenata kielen nyansseja, voi erittäin ansioitunut opettaja olla sinulle paras valinta.

Kiitos portugaliksi
Tarkista opettajan referenssit ja paljonko hän on saanut kiitosta muilta opiskelijoilta. Kuva: Unsplash / Etienne Girardet

Portugalin kielen opettajaa valitessa kannattaa tarkistaa opettajaehdokkaan koulutus, kokemus ja muu tietotaito. Lisäksi yksi tärkeimmistä tekijöistä on aikaisemmilta opiskelijoilta saatu palaute. Muiden kokemus on merkittävä tekijä valintapäätöksen takana. Muista kuitenkin, että toiselle hyvä opettajavalinta ei ole sitä välttämättä sinulle. Pistä merkille erityisesti sinun tilannettasi vastaavat asiakaspalautteet. Jos tiedät muita portugalin kielen opiskelijoita, kysy heiltä suosituksia!

Portugalin yksityisopetusta alkeista natiiviin

Koulutus tai sen puute ei aina takaa kaikkea. Monet natiivipuhujat tarjoavat myös portugalin kielen opetusta. Äidinkielenään kieltä puhuvan taito itse kielestä on varmasti kunnossa. Tässä kannattaa olla tarkkana opetukseen liittyvän taidon kanssa. Pelkkä kielitaito kun ei kerro sitä osaako joku opettaa. Natiivipuhujan valinnassa on monia etuja: syntyperäinen aksentti (tämä tarttuu helposti opettajalta) sekä syvällinen kulttuurin tunteminen.

Portugalin kielen opiskelun aloittaessa tulisi valita haluaako ensisijaisesti opiskella Portugalissa puhuttavaa portugalia vai Brasiliassa puhuttavaa portugalia. Nämä kielet eroavat toisistaan - eikä vain pelkän aksentin osalta. Kielioppi, oikeinkirjoitus ja sanasto sisältävät eroavaisuuksia. Eroja voisi verrata eri englantia puhuvien maiden kielieroihin. Esimerkiksi "juna" Brasiliassa on "trem", mutta Portugalissa sitä kutsutaan "comboio". Aloita siis selkeästi joko Brasilian portugalista tai Portugalin portugalista, ja valitse opettajasi tämän mukaan.

Portugalilainen lause
Portugali ja espanja ovat samankaltaisia kieliä. Oma kielitausta vaikuttaa opettajan valintaan. Kuva: Unsplash / D A V I D S O N L U N A

Osa portugalin kielen opettajista on erikoistunut tietyn tasoisten opiskelijoiden opettamiseen. Tarkista siis heti alkuun tarjoaako yksityisopettaja ylipäätänsä portugalin kielen tunteja sinun kielitasollesi. Kielen opettajan oman kielitason tulisi olla aina selkeästi korkeammalla kuin opetettavan kielen opiskelijan. Alkeistason opiskelijalla on luultavasti enemmän vaihtoehtoja opettajan valinnassa kuin jo sujuvaa portugalia puhuvalla.

Henkilökemian ja opetusmetodien merkitys

Olipa kyse sitten ranskan, saksan, espanjan, italian tai kiinan opiskelusta, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen mitä opetetaan. Pelkkä "mitä opetetaan" tai yksityistuntien luvattu sisältö ei vielä takaa mitään. Opettaminen on taito. Jokainen kieltä samalla tasolla osaava ei siis ole samantasoinen opettaja. On myös tärkeä tuntea itsensä; minkälainen oppija sinä olet, miten opit parhaiten ja mikä opetustapa sopii sinulle.

Opettajan kanssa tulisi olla toimiva kommunikaatio. Ilmapiirin tulee olla positiivinen. Henkilökemioilla on suuri merkitys. Jos portugalin kielen yksityistunnit tuntuvat pakkopullalta tai opettajan kanssa menee jatkuvasti sukset ristiin, ei liene yllätys jos oppiminen kärsii samalla. Yhtä oikeaa tapaa ei ole opettaa, joten kyse on lopulta siitä miten opettajan opetusmetodit ja opiskelutyylisi sulautuvat yhteen. Kiinnitä tähän erityistä huomiota.

Voidaan kuitenkin todeta, että moderni opettaminen perustuu vuorovaikutukseen ja eri aistien hyödyntämiseen. Opettajien pitkät monologit ja pelkkä lukemalla pänttääminen ovat jääneet syystä historian jalkoihin. Oppiminen on aktiivista toimintaa. Opiskelijan oma osallistuminen näyttelee tärkeää roolia. On tietysti myös opettajan vastuulla luoda turvallinen ilmapiiri ja osallistaa opiskelijaa kannustamalla.

Hyvä opettaja osaa antaa rakentavaa kritiikkiä eikä pelkää huomauttaa virheistä. Virheiden kautta oppii (jonkun mielestä jopa parhaiten). Samalla fokuksen täytyy olla onnistumisissa, kun katsotaan kokonaiskuvaa. Lisäksi opettaja motivoi opiskelijaa harjoittelemaan itsenäisesti portugalin kieltä myös yksityistuntien välillä. Lisämateriaalien ja kotitehtävien antaminen kuuluu myös yksityisen kielen opettajan tehtäviin.

Opettajan valinnassa kannattaa hyödyntää maksutonta tutustumistuntia, jota monet yksityiset portugalin kielen opettajat tarjoavat. Superprofissa on helppo selata portugalin kielen yksityisopettajia, ja tarkistaa tarjoavatko he tätä mahdollisuutta. Tutustumistunti antaa mahdollisuuden tutustua etenkin henkilökemioiden kohtaamiseen. Tunnin aikana voit kysyä opettajalta tarkentavia kysymyksiä sekä tietenkin esittää omat toiveesi tuntien mahdolliselle jatkolle.

Rakkauskyltti portugalin kielellä
Opettajan ei tarvitse olla paras kaveri, mutta kommunikoinnin tulisi olla sujuvaa. Kuva: Unsplash / Leonardo Sanches

Tärkeimmät asiat tiivistetysti portugalin kielen opettajan valinnassa:

  • Muista, että olet valitsemassa henkilöä, jota näet säännöllisesti portugalin kielen opiskelun merkeissä.
  • Mieti omat toiveesi, tarpeesi ja tavoitteesi portugalin kielen opetuksella ennen valintaprosessin aloittamista.
  • Priorisoi omat vaatimuksesi, sillä täydellistä opettajaa ei ole olemassa.
  • Kiinnitä huomiota opettajan aikaisemmin saamiin suosituksiin ja palautteisiin.
  • Opetustyyli on vähintään yhtä tärkeä kuin opetettava sisältö

On monia hyviä syitä portugalin kielen opiskeluun, joten älä hukkaa hetkeäkään pidempään.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Emilia

Oman elämänsä generalisti, joka on aina oppimassa uutta ja tutustumassa uusiin kulttuureihin.