Etusivu
Tarjoa opetusta
alt_photo

Petteri

Opettajan profiili on varmennettu

 • Tuntikohtainen hinta 36€
 • Vastausaika 24h
Varaa tunti

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!

Kurssit

Haasta vanhaa valtamediaa ja tule vapaan journalistikoulun pilottikurssille pääkaupunkiseudulla

Opetustyyli

Kesto : 15 viikkoa - Hinta : 1500.00€ - Paikka : HelsinkiVapaa journalistikoulu on uudentyyppinen mediakriittinen journalistisen ja dokumentaarisen sisällöntuotannon koulutus, joka antaa valmiuksia työllistyä muuttuvan median uusissa tehtävissä ja hakea alan ammattiopintoihin.

Koulutus perustuu länsimaisen kansanvallan ja journalismin uhanalaisille periaatteille, jotka painottavat vapaan kansalaisyhteiskunnan merkitystä, sananvapautta ja median riippumattomuutta.

Opinnoissa korostetaan perinteisiä länsimaisia arvoja ja journalismia, jonka ”perustana on kansalaisten oikeus saada oikeita ja olennaisia tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja yhteiskunnasta”. Painotus on mediakriittisessä lähestymistavassa, vallitsevia käsityksiä kyseenalaistavissa näkökulmissa, niin sanotussa vahtikoiraraportoinnissa ja tutkivassa journalismissa, joka tarkoittaa perusteellista ja kriittistä tutkimus- ja toimitustyötä.

Koulutuksessa keskitytään kansalaislähtöiseen monimediaaliseen sisällöntuotantoon verkossa sekä siihen sopiviin kehittyviin rahoitus- ja ansaintamahdollisuuksiin. Journalistisen tekstintuotannon lisäksi perehdytään audiovisuaalisen journalismin ja dokumentaarisen elokuvan perusteisiin.

Kurssilla opiskellaan yhteiskuntahistoriaa, tiedonhankintaa, media-analyysia, haastatteluntekoa, juttutyyppejä, journalismin alalajeja, kirjallista sekä audiovisuaalista ja dokumentaarista ilmaisua, viestinnän normistoa ja journalistista etiikkaa, median ja vallan välisiä suhteita sekä mediassa tapahtuvaa muutosta.

Kurssi järjestetään syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana monimuotokoulutuksena, johon sisältyy teoriaa ja käytäntöä sekä etäopetuksena että lähiopetuksena sovituissa paikoissa joustavasti keskimäärin 25 t viikossa. Painopiste on projektityöskentelyssä ja tekemisen kautta oppimisessa. Tämän takia harjoitusten tekoa ajoittuu myös iltoihin ja viikonloppuihin.

Pilottikurssi kestää 15 viikkoa, josta osa on itsenäistä mutta ohjattua työharjoittelua. Koulutus palvelee erityisesti kehittyvien vaihtoehtomedioiden kasvavia tarpeita. Se sopii sen takia hyvin paitsi alan tutkinto-opintoihin tähtääville myös omaa alaansa vaihtaville ja osaamistaan laajentaville.

Pilottikurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrä on rajoitettu noin kymmeneen. Ennakkoilmoittautuminen 8.10.2021 mennessä. Mikäli kurssi joudutaan opiskelijasta riippumattomasta syystä keskeyttämään, kurssimaksu palautetaan siltä osin kuin kurssi jää toteutumatta.

aiheet

 • Viestintä
 • Politiikka
 • Journalistiikka
 • +1

  Elokuvahistoria

kielet

 • Suomi

tasot

 • Kaikki tasot

Kurssin ohjelma

Minulla on laaja yhteiskunnallinen ja media-alan osaaminen, monipuolinen akateeminen koulutus (VTM 1990, TaK 1996) sekä opettajapätevyyden (2000) lisäksi myös opetushallinnon tutkinto (2009). Olen työskennellyt Ulkopoliittisen instituutin tutkijana, vapaana toimittajana ja dokumentaristina.

Olen toiminut 20 vuotta päätoimisena opettajana elokuvailmaisun ja viestinnän alalla sekä suunnitellut ja toteuttanut useita menestyksellisiä koulutusohjelmia. Olen viime vuosina päivittänyt dokumenttielokuvantekoon liittyvää ammattitaitoani sekä aktiivisesti seurannut käynnissä olevaa mediamurrosta ja siihen liittyviä yhteiskunnallisia trendejä.

Monet entisistä opiskelijoistani ovat päätyneet erilaisiin alan tehtäviin joko ammattitutkinnon suoritettuaan tai suoraan.

Yleiset tiedot

 • Kurssin kesto : 15 viikkoa
 • Kurssin hinta : 1500.00€
 • Paikka : Helsinki
 • Maksimimäärä osallistujia kurssille : 10
 • Kohderyhmä : kurssit aikuisille
 • Oppilaille annetaan kurssimateriaalit
 • Oppilaille annetaan todistukset kurssin suorittamisesta
 • Kurssin voimassaoloaika : koko vuoden

Hinnat

paketit

 • 5h: 180€
 • 10h: 360€

webcam

 • 36€/h

ilmaiset tunnit

 • 1h